Ankara’nın Nallıhan ilçesinde doğdum. İlk ve orta öğrenimimi Nallıhan’da, lise öğrenimimi Ankara Yenimahalle Kız Lisesi’nde tamamladım. Girdiğim sınav sonucunda lise ve üniversite yıllarında Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırmalar Kurumundan burs aldım.

30 Haziran 1980 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldum.

Aynı yıl Devlet İhtisas Sınavlarına Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Dalında girdim ve kazandım. Asistanlığa başlayıncaya dek geçen süre içinde Ankara Nallıhan Devlet Hastanesi’nde görev yaptım. Mayıs 1981’de S.B. Ankara Hastanesi Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kliniğinde uzmanlık eğitimime başladım. Klinik Şefim; Uz.Dr. Tayyar Çavuşoğlu idi. Uzmanlık eğitimim sırasında toplam iki yıl Hacettepe Üniversitesi Mikrobiyoloji AD, Ankara Üniversitesi Mikrobiyoloji AD ve Berlin Frei Üniversitesi Viroloji ve Araştırma Enstitüsünde çalıştım. Hacettepe Üniversitesinde Prof.Dr Ekrem GÜLMEZOĞLU’ndan floresan antikor yöntemleri ve otoantikor testlerini öğrenme fırsatı buldum. Ankara Üniversitesi Mikrobiyoloji AD’da diğer değerli hocalarımız Prof.Dr. Kemal Özsan, Prof. Dr. Namık Aksoycan , Prof. Dr. Necdet Sevük Hocalarla çalışma şansım oldu.

Uzmanlık tez konum ‘’Toksoplazmoz Tanısında İndirekt Floresan Antikor Yöntemi ile Sabin Feldman Dye Testinin Karşılaştırılması’’ olup, tez danışmanım; Prof. Dr. Ekrem GÜLMEZOĞLU idi.

1985 Aralık ayında İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı oldum. O zamanki koşullar gereği zorunlu hizmet kurasına girdim. Zorunlu hizmetimi Ordu Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesinde yaptım. Hastanede Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarını kurdum.

1989 yılında açılan sınavlara girerek SSK Ankara Eğitim Hastanesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı Şef Yardımcılığını kazandım. Ağustos 1990’da bu görevime başladım.

1991-1994 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD/ İmmünoloji Bilim Dalında açılan sınavı kazanarak yan dal uzmanlığı eğitimi aldım ve İmmünoloji uzmanı oldum. Tez konum ; ‘’Sistemik Lupus Eritematozlu Hastalarda Plazma Endotelin-1 Düzeyleri’’, tez danışmanım; Prof. Dr. Murat DUMAN idi.

1994 yılında SSK Ankara Eğitim Hastanesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı Şef Yardımcılığı görevine döndüm. SSK Ankara Eğitim Hastanesinde İmmünoloji Laboratuvarını kurdum. Ek olarak dört yıl böbrek transplantasyon ekibinde çalıştım. Allerji Konsey Başkanlığı, İmmünoloji , Mikrobiyoloji Danışma Kurulu, İnfeksiyon Kontrol Komitesi üyelikleri yaptım.

1998 yılında Türkiye’de ilk kez yapılan üç aşamalı sınavlara girerek S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Şefliğini kazandım. Şubat 1999’da Klinik Şefliği görevime başladım. 1 Kasım 1999’da Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Doçenti oldum. Klinik Şefliğim sırasında onbir asistan uzmanlık eğitimini tamamladı. 2001 yılı başından itibaren hastanede kontrollu antibiyotik kullanımı uygulamasını başlattık. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ek olarak; İnfeksiyon Kontrol Komitesi Üyeliği ve Başkanlığı, Sterilizasyon-Dezenfeksiyon Komitesi Başkanlığı, Aile Hekimliği Koordinatörlüğü, Laboratuvar Danışma Kurul Üyeliği , Hastane Derneği Başkanlığı görevlerinde bulundum. Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğünün İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji/ İmmünolojiyle ilgili kurul ve komisyonlarında görev aldım. Ankara Tabip Odası Uzmanlık Eğitimi Çalışma Grubunun kurucu üyesi oldum ve aynı grubun başkanlığını yaptım. Ayrıca Ankara Tabip Odası Eğitim Hastaneleri Danışma Kurulunda yer aldım.

1 Haziran 2004 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalında Öğretim Üyesi olarak göreve başladım. 21.02.2005 tarihinde Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı profesör kadrosuna atandım. Temmuz 2006 yılında aynı Anabilim Dalının Başkanlığına atandım. Halen bu görevi yürütmekteyim. Ek olarak İnfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanlığı, Antibiyotik Komisyon Üyeliği, Dönem 2 ve Dönem 3 Enfeksiyon Bloğu Başkanlığı, Dönem 2 ve Dönem 3 Kurul Üyeliği, Muayene Komisyon Başkanlığı, Tıp Laboratuarları Yürütme Kurulu Üyeliği, Transplantasyon Konseyi Üyeliği görevlerini yürüttüm.

2000-2002 yıllarında Viral Hepatitle Savaşım Derneği Yönetim Kurulu üyeliğine seçildim. 2001-2007 yıllarında Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu üyesi olarak görev aldım. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Eğitim ve Yeterlilik Kurulunda Dernek Yönetim Kurulunu temsilen Yürütme Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundum. Halen Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Sürekli Mesleki Gelişim ve Kredilendirme Komisyon Üyeliği ve TTB- Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu temsilciliği yapmaktayım. Üye olduğum diğer dernekler: Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti, Viral Hepatitle Savaşım Derneği, Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolu Derneği, Ankara Mikrobiyoloji Derneği, Tıp Laboratuvarları Derneği, Türk İmmünoloji Derneği, Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği(ESCMID), Uluslararası İnfeksiyon Hastalıkları Derneği(ISID).

Almanya’da Alman Tabip Odasından burslu olarak üç ay Berlin Frei Üniversitesi Viroloji- Araştırma Laboratuvarında çalıştım. Son olarak Temmuz 2008’de Amerika Birleşik Devletleri Cleveland Hastanesinden kabul belgesi alarak bir ay Transplantasyon infeksiyonları konusunda observer olarak çalıştım.

Evliyim. Eşim üroloji uzmanı olup, bir oğlum vardır.

Gönderen Necla Eren TÜLEK, MD Professor 20 Ekim 2009 Salı

I.SCI (Science Citation Index), SSCI (Social Science Citation Index) tarafından taranan dergilerde yayımlanan yayınlar:

1- Tanyel E, Çoban AY, Taşdelen Fışgın N, Tülek N, Durupınar B. In vitro effect of reactive nitrogen and oxygen intermediates alone and combination with some antibiotics against Brucella melitensis isolates. Mikrobiyol Bul 2009; 43(1) ‘de yayınlanmak üzere kabul yazısıyla.

2- Kutlu G, Tuncer Ertem G, Coşkun Ö, Ergun U, Gomceli YB, Tulek N, Inan LE. Brucella: A cause of peripheral neuropathy. Eur Neurol 2009; 61:33-36

3- Tasdelen Fisgin N, Tanriverdi Cayci Y, Coban AY, Ozatli D, Tanyel E, Durupinar B, Tulek N. Antimicrobial activity of plant extract Ankaferd Blood Stopper(R)) Fitoterapia. 2008 Oct 7. [Epub ahead of print)

4- Doganci L, Ceyhan M, Tasdeler NF, Sarikayalar H, Tulek N. Crimean Congo hemorrhagic fever and diffuse alveolar haemorrhage.T rop Doct. 2008 ;38(4):252-4.

5- Aydin B, Tanyel E, Colak B, Tasdelen Fısgin N, Tulek N. Infection control implementations at Forensic Medicine Practice: A Nationwide Survey in Turkey. Am J Forensic Med Pathol (kabul yazısı).

6- Tasdelen Fisgin N, Fisgin T, Tanyel E, Doganci L, Tulek N, Guler N, Duru F. Crimean-Congo hemorrhagic fever: five patients with hemophagocytic syndrome.Am J Hematol. 2008 ;83(1):73-6.

7- Tanyel E, Fisgin NT, Yildiz L, Leblebicioglu H, Doganci L, Tulek N. Panniculitis as the initial manifestation of brucellosis: a case report. Am J Dermatopathol. 2008 ; 30(2):169-71.

8- Tanyel E, Tasdelen-Fisgin N, Sarikaya-Genc H, Doganci L, Tulek N. Brucella epididymo-orchitis relapsing three times despite treatment. Int J Infect Dis. 2008 ; 12(2):215-7.

9- Adibelli Z, Dilek M, Kocak B, Tülek N, Uzun O, Akpolat T. An unusual presentation of sirolimus associated cough in a renal transplant recipient. Transplant Proc. 2007 ; 39(10):3463-4.

10- Coban AY, Tanyel E, Tasdelen Fisgin N, Darka O, Tulek N, Durupinar B. Mutant prevention concentrations of tetracycline, rifampicin and ciprofloxacin for Brucella melitensis. J Chemother. 2007 ;19(5):596-8.

11- Hatipoglu CA, Yetkin MA, Ergin F, Ipekkan K, Erdinc FS, Bulut C, Tülek N, Demir G, Yigit Y, Demiröz AP. Vaccination of healthcare workers against hepatitis B virus in a teaching hospital. J Hosp Infect. 2007 ;67(2):200-2.

12- Tanyel E, Taşdelen Fişgin N, Sarikaya Genç H, Tülek N. A case of secondary syphilis with hepatitis. Mikrobiyol Bul. 2007 ;41(2):291-6.
13- Tanyel E, Coban AY, Koruk ST, Simsek H, Hepsert S, Cirit OS, Tulek N. Actual antibiotic resistance pattern of Brucella melitensis in central Anatolia. An update from an endemic region. Saudi Med J. 2007 ;28(8):1239-42.

14- Yilmaz GR, Cevik MA, Erdinc FS, Ucler S, Tulek N. The risk factors for infections acquired by cerebral hemorrhage and cerebral infarct patients in a neurology intensive care unit in Turkey. Jpn J Infect Dis. 2007 ; 60(2-3):87-91.

15- Erdinc FS, Yetkin MA, Ataman Hatipoglu C, Yucel M, Karakoc AE, Cevik MA, Tulek N. Five-year surveillance of nosocomial infections in Ankara Training and Research Hospital. J Hosp Infect. 2006 Dec;64(4):391-6 Erratum in: J Hosp Infect. 2007 Oct;67(2):205-6.

16- Yetkin MA, Bulut C, Erdinc FS, Oral B, Tulek N. Evaluation of the clinical presentations in neurobrucellosis. Int J Infect Dis. 2006;10(6):446-52.

17- Yetkin MA, Erdinc FS, Bulut C, Tulek N.Cutaneous anthrax as an occupational disease in Central Anatolia, Turkey. Saudi Med J. 2006 ;27(5):737-9.

18- Turan H, Balci U, Erdinc FS, Tulek N, Germiyanoglu C.Bacteriuria, pyuria and bacteremia frequency following outpatient cystoscopy. Int J Urol. 2006 ;13(1):25-8.

19- Tulek N, Senocak H, Yetkin A, Un H, Aylan O.Antibody response achieved by different rabies prophylaxis methods. Int J Infect Dis. 2006 ;10(1):87-8.

20- Yetkin MA, Erdinc FS, Bulut C, Tulek N. Epididymoorchitis due to brucellosis in central Anatolia, Turkey.Urol Int. 2005;75(3):235-8.

21- Hatipoglu CA, Bilgin G, Tulek N, Kosar U. Pulmonary involvement in brucellosis.J Infect. 2005 ;51(2):116-9.

22- Ertem GT, Tulek N, Oral B, Kinikli S. Therapy of acute hepatitis C with interferon-alpha2b plus ribavirin in a health care worker. Acta Gastroenterol Belg. 2005 ; 68(1):104-6.

23- Coskun O, Ertem GT, Ergun U, Kutlu G, Tulek N, Inan LE, Ozkan S. Evaluation of brainstem auditory potential in brucellosis patients with and without neurological involvement. Int J Neurosci. 2005;115(5):717-23.

24- Cevik MA, Yilmaz GR, Erdinc FS, Ucler S, Tulek NE. Relationship between nosocomial infection and mortality in a neurology intensive care unit in Turkey. J Hosp Infect. 2005 ;59(4):324-30.

25- Hatipoglu CA, Yetkin A, Ertem GT, Tulek N. Unusual clinical presentations of brucellosis. Scand J Infect Dis. 2004;36(9):694-7.

26- Bulut C, Ertem GT, Gökcek C, Tulek N, Bayar MA, Karakoc E. A rare cause of wound infection: Shewanella putrefaciens.Scand J Infect Dis. 2004;36(9):692-4.

27- Ertem GT, Tanyel E, Tulek N, Ulkar GB, Doganci L. Osteoarticular involvement of brucellosis and HLA-B27 antigen frequency in Turkish patients. Diagn Microbiol Infect Dis. 2004 ;48(4):243-5.

28- Piskin G, Akyol A, Uzar H, Tulek N, Boyvat A, Gurgey E. Comparative evaluation of Type 1 latex hypersensitivity in patients with chronic urticaria, rubber factory workers and healthy control subjects. Contact Dermatitis. 2003 ;48(5):266-71.

29- Aliefendioglu D, Erdem G, Tulek N, Yurdakok M. Neonatal and maternal serum levels of soluble ICAM-1 in preeclamptic and normal pregnancies. Am J Perinatol. 2002 ;19(6):333-9.

30- Cengizlier R, Uysal G, Güven A, Tülek N. Herpetic finger infection. Cutis. 2002 ; 69(4):291-2.

31- Kiliç D, Tulek N, Tuncer G, Doganci L, Willke A. Antimicrobial susceptibilities and ESBL production rates of Salmonella and Shigella strains in Turkey. Clin Microbiol Infect. 2001 ;7(6):341-2.

32- Uysal G, Tülek N, Ozhan B. Leukocyte aggregation score in meningitis and its relationship with cerebrospinal fluid soluble selectin and soluble ICAM-1 levels. J Trop Pediatr. 2000 ;46(6):381-2.

33- Tulek N, Saglam SK, Saglam M, Turkyilmaz R, Yildiz M. Soluble interleukin-2 receptor and interleukin-10 levels in patients with chronic hepatitis B infection. Hepatogastroenterology. 2000 ;47(33):828-31.

34- Cengizlier R, Demirpolat E, Tulek N, Cakmak F. Circulating ICAM-1 levels in bronchial asthma and the effect of inhaled corticosteroids. Ann Allergy Asthma Immunol. 2000 ;84(5):539-41.

35- Tulek N, Aydintug O, Ozoran K, Tutkak H, Duzgun N, Duman M, Tokgoz G. Soluble intercellular adhesion molecule-1 (sICAM-1) in patients with systemic lupus erythematosus. Clin Rheumatol. 1996 ;15(1):47-50.

36- Turktas H, Unsal M, Tulek N, Oruc O. Hepatotoxicity of antituberculosis therapy (rifampicin, isoniazid and pyrazinamide) or viral hepatitis. Tuber Lung Dis. 1994 ;75(1):58-60.

37- Ozoran K, Ataman S, Aydintuğ O, Tülek N, Düzgün N. Remitting seronegative symmetrical synovitis with pitting edema: an adult case with excellent prognosis. Rheumatol Int. 1994;13(5):215-6.

38- Leblebicioglu H, Eroglu C; Members of the Hepatitis Study Group. Acute hepatitis B virus infection in Turkey: epidemiology and genotype distribution. Clin Microbiol Infect. 2004 ;10(6):537-41. Çalışma Grubu üyesi olarak

39- Esen S, Leblebicioglu H. Prevalence of nosocomial infections at intensive care units in Turkey: a multicentre 1-day point prevalence study. Scand J Infect Dis. 2004; 36(2): 144-8. Çalışma Grubu üyesi olarak

40- Leblebicioglu H, Esen S; Turkish Nosocomial Urinary Tract Infection Study Group. Hospital-acquired urinary tract infections in Turkey: a nationwide multicenter point prevalence study. J Hosp Infect. 2003;53(3):207-10. Çalışma Grubu üyesi olarak

41- Bakir M, Ugurlu M, Dokuzoguz B, Bodur H, Tasyaran MA, Vahaboglu H and the Turkish CCHF Study. Crimean-Congo haemorrhagic fever outbreak in Middle Anatolia: a multicentre study of clinical features and outcome measures. J Med Microbiol 2005; 54, 385–389. Çalışma Grubu üyesi olarak

II.SCI (Science Citation Index), SSCI (Social Science Citation Index), dışında diğer indekslerce taranan dergilerde yer alan yayınlar:

42- Doganci, L, Fisgin NT, Sarıkaya Genc, H, Tulek N. Fatal tetanus: misdiagnosed & operated as surgical acute abdomen. Case Rep Clin Pract Rev, 2007; 8: XXX-XXX
43- Işeri S, Bulut C, Yetkin MA, Kinikli S, Demiröz AP, Tülek N. Brusellozda kan ve kemikiliği kültürleri tanı değerinin karşılaştırılması[Comparison of the diagnostic value of blood and bone marrow cultures in brucellosis] Mikrobiyol Bul. 2006 ;40(3):201-6. Turkish.
44- Yildiz F, Tanyel E, Hatipoğlu CA, Ertem GT, Tülek N, Oral B. Evaluation of Brucella tube agglutination test in patients with brucellosis, patients with bacterial infections other than brucellosis and healthy subjects. Mikrobiyol Bul. 2005;39(2):211-7. Turkish.
45- Hatipoglu CA, Bayiz U, Firat SK, Erdinç FS, Tülek N, Gedikoglu S.[Case report: a case of tularemia with delayed diagnosis]Mikrobiyol Bul. 2005 Jan;39(1):89-94. Turkish.
46- Tuncer Ertem G, Tülek N, Yetkin MA.[Case report: subdural hemorrhage in neurobrucellosis]Mikrobiyol Bul. 2004 Jul;38(3):253-6. Turkish. PMID: 15490845 [PubMed - indexed for MEDLINE]
47- Yurdakok M, Aliefendioglu D, Tulek N, Yiğit Ş. Interleukin-1, interleukin-6, and tumor necrosis factor in early neonatal respiratory distress syndrome. Egypt J Neonatal 2002; 3(3): 119-120
48- Kinikli G, Tülek N, Sentürk T, Turgay M, Tutkak H, Duman M, Tokgöz G. The early effect of specific immunotherapy on lymphocyte response to PHA and allergens in atopic patients with allergic rhinitis.Allergol Immunopathol (Madr). 1996 ;24(2):65-9. PMID: 8933891 [PubMed - indexed for MEDLINE]
49- Köksalan H, Esen N, Cağatay M, Tülek N, Mert A.[Isolation of Gardnerella vaginalis from vaginal discharge specimens] Mikrobiyol Bul. 1993 Jul;27(3):191-5. Turkish.
50- Sengül A, Tutkak H, Tülek N, Özoran K, Düzgün N, Gürler A, Tokgöz G. Tumor necrosis factor-alpha and interleukin-6 levels in Behçet’s Disease.In: Wechsler B, Godeau P(eds) Behçet’s Disease. Excerpta Medica International Congress Series Elsevier Science Publishers 1993; pp:49-52.
51- Cağatay M, Tülek N, Köksalan H, Mert A.[Prevalence of hepatitis C virus antibodies in hospital personnel]Mikrobiyol Bul. 1992 Jul;26(3):242-7. Turkish.

Gönderen Necla Eren TÜLEK, MD Professor 19 Ekim 2009 Pazartesi

1- Fisgin NT, Doganci L, Tanyel E, Tulek N. Initial High Rate of Misdiagnosis in Crimean Congo Hemorrhagic Fever Patients in Endemic Region-in Turkey. 48 th Annual ICAAC/IDSA 46 th Meeting, Washington, DC, 25-28 October. V-1657 (Internet aracılı alındığı için kitapçık kapağı verilememiştir).
2- Fisgin NT, Doganci L, Ergonul O, Tulek N. Early Ribavirin Use in Crimean-congo Hemorrhagic Fever: Significant Positive Impact in Prognosis. 48 th Annual ICAAC/IDSA 46 th Meeting, Washington, DC, 25-28 October. V-1658 (Internet aracılı alındığı için kitapçık kapağı verilememiştir).
3- Kutlu G, Ertem GT, Coşkun O, Ergun U, İnan LE, Tulek N. Brucellosis: A cause of peripheral neuropathy. 18th ECCMID Barcelona 19-22 April 2008 (yurt dışı yayın)
4- Bulut C, Yetkin MA, Erdinc FS, Yilmaz GR, Yücel M, Tülek N, Karakoc EA. Hospital-acquired bloodstream infections in a teaching hospital: a five year follow-up .17th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases,25th International Congress of Chemotherapy 31 March- 3 April 2007 Munich R. 2265. Int J Antimicrobial Agents 29S656-S656 2007.
5- Yetkin MA, Bulut C, Çaydere M, Erdinc FS, Ertem G, Kinikli S, Tülek N, Üstün H, Demiroz AP. Aspartate aminotransferase to platelet ratio index for the evaluation of fibrosis in chronic viral hepatitis Abstract number: P.1879. European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases,25th International Congress of Chemotherapy 31 March- 3 April 2007 Int J Antimicrobial Agents 29S538-S538 2007.
6- Bulut C, Yetkin MA., Erdinc FS, Ataman Hatipoglu C, Onde U, Karakoc EA, Tülek N. Assessment of the risk factors for mortality in hospital-acquired Acinetobacter baumannii infections in a teaching hospital Abstract number: 1733_1432 European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases/25th International Congress of Chemotherapy 31 March- 3 April 2007 R 1936f Int J Antimicrobial Agents 29S556-S556 2007.
7- Ataman Hatipoğlu Ç, Yetkin MA, Ergin F, İpekkan K, Erdinç FŞ, Bulut C, Tülek N, Demir G, Yiğit Y, Demiröz AP. Vaccination of healthcare workers against hepatitis B virus in a teaching hospital. European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases/25th International Congress of Chemotherapy 31 March- 3 April 2007 R 1936 Int J Antimicrobial Agents 29S90-S290 2007
8- Fışgın NT, Tanyel E, Tulek N. Risk factors among patients with Crimean Congo haemorrhagic fever. European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases/25th International Congress of Chemotherapy 31 March- 3 April 2007 Int J Antimicrobial Agents 29S280-S280 2007
9- Kaya Firat S, Oral B, Erdinc FS, Yetkin MA, Tulek N, Demiröz AP. In vitro activity of antimicrobial agent combinations against Brucella melitensis by E-test.16 th Eurpean Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases 1-4 April 2006, Nice/ Abstract: P1293 Clinical Microbiology and Infection Volume 12 Suppl 4; 2006
10- Yetkin MA, Bulut C, Yilmaz GR, Erdinc FS, Kinikli S, Oral B, Tulek N, . Demiroz AP. Epidemiological features and clinical manifestations of adult brucellosis in Turkey 16 th Eurpean Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases 1-4 April 2006, Nice/France : P851 Clinical Microbiology and Infection Volume 12 Suppl 4; 2006.
11- Iseri S, Bulut C, Irmak H, Yetkin MA, Kinikli S, Tulek N, Demiröz AP.Comparison of the blood and bone marrow culture positivity rates for the diagnosis of brucellosis Abstract: P1738 16 th Eurpean Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases 1-4 April 2006, Nice/ Abstract: P1293 Clinical Microbiology and Infection Volume 12 Suppl 4; 2006.
12- Tekin Koruk S, Yetkin MA, Koruk I, Erdinc FS, Sahan S, Tulek N, Duranay M, Demiröz AP.Evaluation of continuous ambulatory peritoneal dialysis-related peritonitis attacks in Ankara Abstract: P187416 th Eurpean Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases 1-4 April 2006, Nice/ Abstract: P1293 Clinical Microbiology and Infection Volume 12 Suppl 4; 2006
13- Coban AY, Tanyel E, Tasdelen Fisgin N, Darka O, Tulek N, Durupinar. B. Mutant prevention concentrations of ciprofloxacin for Brucella melitensisAbstract: R1919 ECCMID16 th Eurpean Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases 1-4 April 2006, Nice/ Clinical Microbiology and Infection Volume 12 Suppl 4; 2006 .
14- Tanyel E, Coban AY, Tekin Koruk S, Hepsert S, Cirit O, Simsek H, Tulek N .In vitro susceptibility of Brucella melitensis to antibioticsAbstract: R196816 th Eurpean Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases 1-4 April 2006, Nice/ Clinical Microbiology and Infection Volume 12 Suppl 4; 2006.
15- Sahan S, Ataman Hatipoglu C, Bulut C, Tekin Koruk S, Tuncer Ertem G, Tulek N, Kinikli S, Demiroz AP. Quality of life in brucellosis 16 th Eurpean Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases 1-4 April 2006, Nice/FranceAbstract: R2092 .
16- Aydin B, Tanyel E, Colak B, Fisgin N. Tulek N.Infection control practice in forensic medicineAbstract: R2108 16th Eurpean Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases 1-4 April 2006, Nice/ ECCMIDClinical Microbiology and Infection Volume 12 Suppl 4; 2006.
17- Erdinç FS, Yetkin MA, Hatipoğlu ÇA, Yücel M, Karakoç AE, Çevik MA, Tülek N. Five yeara surveillance of nosocomial infectons in a training and research hospital in Ankara. Clin Microbiol And Infect 2005 Volume 11, Suppl 2, P:681 R 2048 .
18- Bulut C, Gökçek C, Ertem G, Erdem Y, Bayer MA, Karakoç E, Tulek N. A rare cause of wound infection: Shewanella putrefaciens.14th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases Prague, Czeck Republic 1-4 May 2004 CMI (10(3), 2004, P:1664 (makalesi var).
19- Coskun O, Tuncer Ertem G, Ergun U, Kutlu G, Tulek N, İnan LE, Ozkan S. evaluation of brain-stem auditory potential in brucellosis patients with and without neurobrucellosis. 14th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases Prague, Czeck Republic 1-4 May 2004 CMI (10(3), 2004, R2041 (makalesi var).
20- Hatipoğlu CA, Bilgin G, Tülek N, Koşar U. Pulmonary involvement in brucellosis. 14th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases Prague, Czeck Republic 1-4 May 2004 CMI (10(3), 2004, P:474 (makalesi var).
21- Tuncer Ertem G, Ataman Hatipoğlu Ç, Tülek N. Same involvement in two brothers: epididymoorchitis. 14th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases Prague, Czeck Republic 1-4 May 2004 CMI (10(3), 2004, P:475.
22- Bulut C, Tekiner A, Yetkin MA, Hatipoğlu ÇA, Buharali Z, Tülek N. Evaluation of postneurosurgical nosocomial meningitis in adults. 14th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases Prague, Czeck Republic 1-4 May 2004 CMI (10(3), 2004, P:879.
23- Turan H, Balcı U, Erdinc FS, Tulek N, Germiyanoğlu C. Postintervention frequency of bacteriuria, pyuria and bacteremia in outpatients with who have undergone cystouretroscopy. 13th Europen Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. 10-13 May 2003, Glasgow, UK. Clin Microbiol Infect Vol 9, Suppl 1, 2003 P5110 (makalesi var).
24- Tulek N, Şenocak H, Yetkin MA, Un H, Aylan O.Rabies antibody response achieved by different rabies prophylaxis methods. 13th Europen Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. 10-13 May 2003, Glasgow, UK. Clin Microbiol Infect Vol 9, Suppl 1, 2003, P:208.
25- Tulek N, Hatipoğlu CA, Yetkin MA. An unusual cause of spontaneous bacterial peritonitis: Brucella melitensis.. 13th Europen Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. 10-13 May 2003, Glasgow, UK. Clin Microbiol Infect Vol 9, Suppl 1, 2003 P:322
26- Tulek N, Şimşek H, Erdenlig S, Oral B. Identification and biotyping of Brucella spp isolated from humans in Central Anatolia. 13th Europen Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. 10-13 May 2003, Glasgow, UK. Clin Microbiol Infect Vol 9, Suppl 1, 2003 P:325 (makalesi var)
27- Yetkin MA, Simsek H, Tulek N, Dogancı L. Hematological manifestations of brucellosis 12th European Congress of Clinical Microbiology & Infectious Diseases, Milan Italy 21-24 April 2002 Clin Microbiol and Infection Vol. 8 Suppl 1, 2002 P.375.
28- Tumturk A, Yetkin MA, Tulek N, Kılıç D, Doğancı L. Specific ELISA IgM and IgG antibodies for the detection of active brucellosis. 12th European Congress of Clinical Microbiology & Infectious Diseases, Milan Italy 21-24 April 2002 Clin Microbiol and Infection Vol. 8 Suppl 1, 2002 P.377. (makalesi var)
29- Yetkin MA, Tanyel E, Tülek N, Doğancı L. Cutaneous anthrax as an occupational disease in Central Anatolia, Turkey. 12th European Congress of Clinical Microbiology & Infectious Diseases, Milan Italy 21-24 April 2002 Clin Microbiol and Infection Vol. 8 Suppl 1, 2002 P.387
30- Yetkin MA, Erdinç FŞ, Çevik MA, Tümtürk A, Tülek N. Complication rate and significance of serum C-Reactive Protein levels in Brucellosis Cases. 11th European Congress of Clinical Microbiology & Infectious Diseases 1-4 April 2001- İstanbul
31- Yılmaz GR, Çevik MA, Erdinç FŞ, Tülek N. Nosocomial infection surveillance in a neurology intensive care unit. 11th European Congress of Clinical Microbiology & Infectious Diseases 1-4 April 2001- İstanbul.(makalesi var)
32- Yetkin A, Aktaş F, Arman D, Tulek N. Comparision of the IFA and other staining methods for the detection of Crptosporodium oocysts 10th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases Stockholm, Sweden 28-31 May 2000 Clin Microbiol Infect Vol. 6 Supp 1 2000. P.80.
33- Kılıç D, Tekin S, Tuncer G, Tulek N, Doğancı L, Willke A. Antimicrobial drug susceptibility and extended spectrum beta-lactamasa(ESBL) production of Salmonella spp and Shigella spp isolated from community acquired infections in Turkey . 10th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases Stockholm, Sweden 28-31 May 2000 Clin Microbiol Infect Vol. 6 Supp 1 2000. P:81 (makalesi var)
34- Aliefendioglu D, Erdem G, Tulek N, Yurdakok M.
Neonatal and maternal serum levels of soluble ICAM-1 in normal and preeclamptic pregnancies.. J Invest Med 48 (5): 93 SEP 2000 (makalesi bulunmaktadır). Bul
35- Tulek N, Şengül A. The distrubition of HLA in Turkish population. 13th European Histocompatibility Conference 13-17 April 1999, Creta, Greece Abstracts P:35.
36- Cengizlier MR, Demirpolat E, Tülek N, Tomaç N. Soluble intercellular adhesin molecule-3 levels in children with bronchial asthma and the effect of inhalated glucucorticoids.The annual meeting of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology.EAACI, 99, Eur J Allergol Clin Immunol Suppl 1999.
37- Dalgıç A, Sert S, Tülek N, Ergül Z, Bulut A. HBsAg positive cadaveric renal transplantation to HBsAb-negative recipients in specific circumstances. Fourteenth National Congress of KidneyDiseases, Dialysis and Transplantation 10-14 November 1997, Antalya, Turkey Nephrol Dial Transplant(1998) 13; 2431-2432.
38- Cengizlier R, Çalışkol S, Vidinlisan S, Tülek N. Glucagon in the treatment of acute bronchial asthma in children. The annual meeting of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology.EAACI, 97, Birmingham U.K. June 1-5, 1997. Eur J Allergol Clin Immunol Suppl 1997; 52(37), 136
39- Cakar N, Tulek N, Atakan C, Kocak H.
The importance of HLA antigens in Turkish patients with familial Mediterranean fever. Hum Immunol 47 (1-2): P182-P182 APR 15 1996.
40- Cengizlier R, Çakar N, Tülek N, Koçak H.. Minimal Change Nephrotic Syndrome (MCNS) and Allergy. Annual Meeting of The European Academy of Allergology and Clinical Immunnology EAACI'96.Eur J Aller Clin Immunol Suppl 1996: 51(31) ; 182.
41- Cengizlier R, Uygurçetin T, Tülek N, Fırat S, Vidinlisan S. The role of nasal cytology in the diagnosis of chronic sinusitis in atopic children. Annual Meeting of The European Academy of Allergology and Clinical Immunology EACCI'96 Budapest 2-5 June 1996 Eur J Aller Clin Immunol Suppl . 1996: 51(31) ; 136.
42- Tülek N, Cengizlier R, Erhan M, Mert A.Latex allergy in a high risk group. XVI European Congress of Allergology and Clinical Immunology , 25-30 June, 1995, Madrid, Spain. Eur J Aller Clin Immunol ,1995: 50(26) Suppl;P:178 (makalesi var)
43- Kınıklı G, Tülek N, Serçelik A, Tutkak H, Turgay M, Duman M, Tokgöz G. The change of serum interleukin-2 receptor levels during early phase of immunotherapy of patients with allergic rhinoconjunctivitis. XVI European Congress of Allergology and Clinical Immunology, 25-30 June 1995, Madrid, Spain, Eur J Aller Clin Immunol ,1995: 50(26)26 Suppl P0580. (makalesi var)
44- Tülek N, Aydıntuğ O, Tokgöz G, Düzgün N, Tutkak H. Lyme serology in Turkish Patients with unclassified arthritis. 13th Congress of the European Association of Internal Medicine.Athens,October 4th-7th 1995.(makalesi var).
45- Kınıklı G, Tülek N, Ataman Ş, Turgay M, Tutkak H, Tokgöz G, Duman M, Düzgün N, Ölmez Ü. The early effect s of specific immunotherapy on lymphocyte response to PHA and allergens in atopic patients with allergic rhino conjunctivitis. XV International Congress of Allergology and Clinical Immunology, June26-July 1,1994, Stockholm, Sweden Aller Clin Immunol News.1994 ;Suppl. 2; 829 (makalesi var).
46- Aydıntuğ O, Tülek N, Tutkak H, Özoran K, Düzgün N, Duman M, Tokgöz. G. Soluble intercellular adhesion molecule-1(sICAM-1) in patients with Systemic Lupus Erythematosus. Fourth Breton Workshop on Autoimmunity,BREST, 15-16/4/1994 (makalesi var).
47- Kınıklı G, Tülek N, Turgay M, Şengül A, Tutkak H, Tokgöz G.Lymphocyte transformation by allergen and mitogen. Annual Meeting of European Academy of Allergology and Clinical Immunology, 12-15 September, 1993, Rotterdam, Netherland . Eur J Aller Clin Immunol,1993 48(16) suppl P1328.
48- Sengül A, Tutkak H, Tülek N, Özoran K, Düzgün N, Gürler A, Tokgöz G. Tumor necrosis factor-alpha and interleukin-6 levels in Behçet's Disease.6th International Conference on Behçet's Disease. June 30-July 1 Paris,France-1993La Revue de Medecine Interne, 1993: 14 Suppl 1; p134.(kitapçıkta var)

Gönderen Necla Eren TÜLEK, MD Professor