Adı Soyadı                         :  Prof.Dr. Necla (EREN) TÜLEK
Doğum Yeri ve Tarihi       :  Ankara (Nallıhan)
Uzmanlık Alanı - 1           :  Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Uzmanlık Alanı - 2           :  İmmünoloji (yan dal)
Unvanı                               :  Profesör Doktor
Mezun olduğu Okul-Yıl  :  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1980
Çalıştığı Klinik-Bölüm     :  Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Bildiği Yabancı Dil           :  İngilizce
Medeni Durumu             :  Evli, bir oğlu var

Eğitimleri       
Derece
Bölüm/Program
Üniversite
Yıl
Y. Lisans
Tıp Fakültesi
Hacettepe Üniversitesi
1980
Tıpta Uzmanlık 1
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Enfeksiyon Hastalıkları
ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği,
Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim
ve Araştırma Hastanesi
1985
Tıpta Uzmanlık 2
İmmunoloji
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
1996
Doçent
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
1999
Profesör
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
2005

Görevler                            
Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl
Dr.
Başhekim
Ankara Nallıhan Devlet Hastanesi
1980-1981
Dr.
Araştırma Görevlisi
Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji
1981-1985

1983-1984
Uzman Dr.
SSK Ordu Hastanesi zorunlu hizmet
1986-1990
Uzman Dr.
Klinik Şef Yardımcısı
SSK Ankara Eğitim Hastanesi
Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji
1990-1991
1994-1999
Uzman Dr.
Araştırma Görevlisi
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları İmmünoloji
1991-1994
Doçent
Klinik Şefi
Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği 
1999-2004
Doçent
Anabilim Dalı Başkanı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Anabilim Dalı
2004-2005
Profesör
Öğretim Üyesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
2005-2006
Profesör
Anabilim Dalı Başkanı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
2006-2009
Profesör
Klinik Şefi
Eğitim Görevlisi
Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği 
2009-2011
2011-

Gönderen Necla Eren TÜLEK, MD Professor 25 Şubat 2018 Pazar